DENKASINKI

Addresses

[Matsuyama Headquarters]

30-1, Minami-Yoshida, Matsuyama, Ehime
791-8042 Japan
Mail: info@sinki.jp

[Tokyo Headquarters]

#201 Ebisu gardens, 4-22-2, Ebisu, shiuya-ku Tokyo
150-0013 Japan

[Hachioozi Branch]

510-19, Kunugida-cho, Hachioozi, Tokyo
193-0942 Japan

[Sendai Branch]

4F Emuzu-Kitasendai 1-1-2, Tsutsumi-machi, Aoba-ku,
Sendai, Miyagi
981-0912 Japan

[Kochi Branch]

13-17, Wakamatsu-cho, Kochi, Kochi
780-0812 Japan

[Kagoshima Branch]

#07-B Kagoshima MS Bldg, 11-21, Nishisengoku-cho, Kagoshima, Kagoshima
892-0847 Japan

TOPへ